Test

Náledující test se skládá ze 4 otázek a má zjistit, jestli jste opravdu dostatečně schopní, abyste se mohli nazývat "profesionál". Odpovědi se objeví po posunu dolů. Otázky nejsou složité.

1. Jak dáte žirafu do ledničky?

Správná odpověď:

Otevřete ledničku, dáte do ní žirafu, zavřete ledničku.

Tato otázka testuje, jestli máte sklony dělat věci přespříliš komplikovaně.

2. Jak dáte slona do ledničky?

Špatná odpověď:

Otevřete ledničku, dáte do ní slona, zavřete ledničku.

Správná odpověď:

Otevřete ledničku, vyndáte žirafu, dáte do ní slona, zavřete ledničku.

Otázka testuje schopnost brát v úvahu následky vašeho jednání.

3. Lví král pořádá zvířecí konferenci. Všechna zvířata až na jedno se zúčastní. Které zvíře se nezúčastní?

Správná odpověď:

Slon. Slon je v ledničce.

Tato otázka testuje vaši paměť.

I když jste nezodpověděli předcházející tři otázky, stále máte možnost ukázat své schopnosti.

4. Musíte překročit řeku. Řeka je však obývána krokodýly. Jak to uděláte?

Správná odpověď:

Prostě ji přeplavete. Všichni krokodýli jsou na konferenci.

Tato otázka testuje, jestli se rychle učíte ze svých chyb.

Podle Andersen Consulting 90% testovaných profesionálů odpovědělo na všechny otázky špatně. Na druhou stranu, mnoho předškolaků odpovědělo na některé otázky správně. Andersen Consulting tvrdí, že tento fakt přesvědčivě vyvrací teorii, že většina profesionálů má mozky čtyřletých dětí.

By Majaaa